Wyszukaj przepiskup książkę

Wypróbuj przepis Auguste Escoffiera na móżdżku.

nazwa przepisu numer strony
Cromesquis i krokiety z móżdżku wołowego 273
Fritot z móżdżku wołowego 273
Mazagran z móżdżku wołowego 273
Piana z móżdżku wołowego 273
Subric z móżdżku wołowego 274
Suflety z móżdżku wołowego w koszyczkach 274
Vol–au–vent móżdżku (cielęcina) 301